Biroul Monitorizare Transport Public Urban

Activitati specifice

Monitorizeaza dezvoltarea si promovarea de catre operator a calitatii si eficientei transportului public local de persoane, in scopul asigurarii mobilitatii populatiei, in functie de necesitatile acesteia si dezvoltarea economica a municipiului Ploiesti.

Urmareste ca exploatarea bunurilor concesionate sa se realizeze astfel incat sa se asigure executarea transportului public local de persoane in conditiile impuse de legislatia in vigoare privind regularitatea, siguranta, confortul si protectia mediului pe intreaga durata a contractului de delegare a gestiunii.

Urmareste modul in care operatorul realizeaza modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de persoane.

Analizeaza propunerile de modificare/ajustare a tarifelor la transportul public local de persoane si se asigura ca la fundamentarea acestora s-a avut in vedere calculul gradului de suportabilitate al populatiei conform legislatiei in vigoare, in vederea supunerii pentru aprobarea/respingerea U.A.T. privind modificarea acestora;

Monitorizeaza respectarea planului de transport prin asigurarea de catre operator a corelarii mijloacelor de transport cu nivelul fluxurilor de calatori.

Participa in comisiile de invetariere a bunurilor proprietate publica si privata care compun infrastructura tehnico-edilitara concesionata de catre operator, conform dispozitiei U.A.T. Ploiesti.

Participa impreuna cu reprezentantii U.A.T. Ploiesti in comisiile de specialitate intrunite pentru stabilirea tarifelor, structurii retelei de trasee, sau alte aspecte privind monitorizarea activitatii operatorului tinand cont de dezvoltarea economica a municipiului in concordanta cu cererile de transport si cu nivelul mobilitatii populatiei.

Propune operatorului masuri pentru remedierea/inlaturarea eventualelor deficiente aparute in efectuarea serviciului delegat.

Biroul Monitorizare Transport Public Urban din cadrul R.A.S.P. Ploiesti prin agentii sai constatatori (imputerniciti ai Primarului) are dreptul:

-          de a sanctiona operatorul in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de performanta, eficienta si calitate la care s-a obligat prin contractul nr. 18579/21644 din data de 04.11.2013, respectiv “Contractul de delegare a servicului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiesti” (Anexa nr. 2 la HCL 425/25.10.2013);

-          de verificare a activitatii controlorilor de calatori ai operatorului de transport public local si a modului cum isi exercita acestia atributiile, putand propune masuri conducerii U.A.T. atunci cand se constata abateri disciplinare privind respectarea prevederilor legale in acest sens.

Monitorizeaza nivelul indicatorilor de performanta semestriali si anuali ai operatorului stabiliti prin Anexa nr. 5 la contractul de delegare mai sus mentionat si intocmesc rapoarte semestriale si anuale catre U.A.T.

  Verifica daca mijloacele de transport puse in circulatie de catre operator:

-          Indeplinesc cerintele stabilite prin legislatia in vigoare;

-          Sunt intretinute si reparate astfel incat sa fie adecvate scopului pe care il deservesc, iar dispozitivele instalate sunt operationale;

-          Respecta numarul minim de compostoare conform contractului de delegare Cap. XI, Art. 23, Alin. (2);

-          Verifica daca operatorul are incheiate contracte de asigurari pentru calatorii/bunurile transportate.

Verifica si monitorizeaza respectarea de catre operator a capacitatilor de transport si a programelor de circulatie impuse prin contractul de delegare a gestiunii.

Monitorizeaza sistemul aparatului de transport public local de persoane, realizat (dispecerat) si a modului de rezolvare a sesizarilor si reclamatiilor.

Verifica lunar realitatea, regularitatea si legalitatea facturilor si calculelor de decont emise de catre operator, reprezentand contravaloarea subventiilor acordate catre cetateni pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, precum si a documentelor justificative ce au stat la baza intocmirii acestora.

Verifica respectarea de catre operator a oricarei alte obligatii conform Art. 8, Cap. VI din contractul de delegare a gestiunii transportului public local de persoane.

Tarife Vidanjare

R.A.S.P. Ploiesti, prin Serviciul Apa Canal, va ofera servicii de vidanjare profesionale la pret avantajos.

 

Tarif pentru prestatie in municipiul Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:           193,28 lei fara TVA            230 lei cu TVA*           

Tarif pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:          260,50 lei fara TVA           310,00 lei cu TVA*

Tariful pentru vidanjare aprobat corespunde unei prestatii reprezentand vidanjarea a 6 mc, conform capacitatii autovidanjei. Orice depasire a volumului de 6 mc reprezinta noi prestatii facturabile. (chiar si cele mai mici decat capacitatea vidanjei)

* Conform hotararii Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 7/12.04.2018 privind actualizarea tarifului pentru activitatea de vidanjare
    Conform Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

Persoana de contact: Constanta Licu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Persoana de contact: Sorin Fieraru
Telefon:
 0747-326469

Tarife repartitoare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire.

Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA

Tarif serviciu de repartizare a costurilor:

  • 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati;
  • 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari;
  • 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate.


* Manopera de instalare include deplasare, montaj, prelevare date instalatie de incalzire si amplasare, sigilare repartitor.
** Tarife aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 10/17.09.2015 si in conformitate cu Legea nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

 Persoane de contact: Madalina Toma, George Burlacu
Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizare [at] rasp.ro


Sesizari On-line