Biroul Protectia Mediului Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen

Activitati specifice

Legislatie, informare si educatie eco-civica
- urmareste respectarea legislatiei si actelor normative in vigoare privind protectia mediului;
- elaboreaza programe educationale in domeniul ecologiei si asigura implementarea acestora in scoli (pe cicluri de invatamant) si licee din municipiu;
- asigura informarea publicului cu privire la riscurile generate de functionarea sau existenta obiectivelor sau a situatiilor cu risc pentru mediu si sanatate a populatiei;
- asigura participarea, impreuna cu autoritatile publice pentru protectia mediului in colaborare cu autoritatile locale de sanatate publica, conform competentelor, la dezbaterea publica privind autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului, a proiectelor de dezvoltare urbanistica si gospodarie comunala;
- pune la dispozitia publicului informatii privitoare la metodologia de autorizare a activitatile de colectare, transport deseuri si alte activitati ce sunt legate de protectia mediului;
- raspunde de crearea si gestionarea bancii de date de mediu a Primariei municipiului Ploiesti;
- elaboreaza materiale educationale si informative in domeniul protectiei mediului;
- colaboreaza cu celelalte organisme cu atributii in acest domeniu privind schimbul de informatii referitoare la calitatea factorilor de mediu.

Monitorizare, control factori de mediu aer, apa, sol
- elaboreaza in colaborare cu Agentia de Protectia Mediului programe de conformare pentru titularii de activitate, institutii si populatie privind protectia mediului;
- urmareste si asigura indeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitatii factorilor de mediu elaborate de Agentia de Protectia Mediului;
- se implica in integrarea politicilor de protectie a mediului in strategia de dezvoltare durabila la nivel local;
- verifica modul in care agentii economici au realizat programul masurilor destinate reducerii la sursa a emisiilor de poluanti si/sau a nivelului de zgomot;
- verifica activitatile si modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare, la agentii economici potential poluatori ai apei si solului: spalatorii auto, service-uri auto, piete agro-alimentare, unitati de alimentatie publica etc.;
- raspunde de elaborarea si initierea unor reglementari, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale municipiului, in colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primariei municipiului Ploiesti;
- monitorizeaza si intervine asupra managementului riscurilor pentru mediu si sanatate legate de colectarea, depozitarea temporara si transportul deseurilor menajere;
- monitorizeaza si intervine asupra managementului riscurilor pentru mediu si sanatatea publica, legate de colectarea, epurarea apelor uzate menajere si industriale si deversarea lor in Dambu in conditii conforme cu prevederile legale;
- monitorizeaza evolutia factorilor de mediu in contextul postinchiderii fostului depozit municipal de deseuri Teleajen si gestioneaza situatia monitorizarii factorilor de mediu potentiali afectati, respectiv raporteaza factorilor competenti rezultatele acesteia;
- asigura confirmarea cu cerintele legale privind monitorizarea postinchidere a depozitelor de desuri.

Proiecte, programe cu tematica specifica
- coordoneaza elaborarea studiilor finantate din bugetul local sau alte surse in domeniul calitatii aerului, apei, solului, a gestionarii deseurilor si poluarii fonice;
- participa la elaborarea, realizarea, implementarea programelor specifice, derulate cu finatari extrabugetare interne sau externe.

Tarife Vidanjare

R.A.S.P. Ploiesti, prin Serviciul Apa Canal, va ofera servicii de vidanjare profesionale la pret avantajos.

 

Tarif pentru prestatie in municipiul Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:           193,28 lei fara TVA            230 lei cu TVA*           

Tarif pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:          260,50 lei fara TVA           310,00 lei cu TVA*

Tariful pentru vidanjare aprobat corespunde unei prestatii reprezentand vidanjarea a 6 mc, conform capacitatii autovidanjei. Orice depasire a volumului de 6 mc reprezinta noi prestatii facturabile. (chiar si cele mai mici decat capacitatea vidanjei)

* Conform hotararii Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 7/12.04.2018 privind actualizarea tarifului pentru activitatea de vidanjare
    Conform Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

Persoana de contact: Constanta Licu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Persoana de contact: Sorin Fieraru
Telefon:
 0747-326469

Tarife repartitoare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire.

Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA

Tarif serviciu de repartizare a costurilor:

  • 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati;
  • 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari;
  • 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate.


* Manopera de instalare include deplasare, montaj, prelevare date instalatie de incalzire si amplasare, sigilare repartitor.
** Tarife aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 10/17.09.2015 si in conformitate cu Legea nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

 Persoane de contact: Madalina Toma, George Burlacu
Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizare [at] rasp.ro


Sesizari On-line