Biroul Juridic-Contencios, Achizitii Publice si Urmarire Contracte

Activitati specifice

Asigura asistenţa de specialitate conducerii Regiei, precum si tuturor birourilor/compartimentelor/serviciilor din cadrul R.A.S.P. Ploiesti;
Asigura interpretarea si informarea unitara a dispozitiilor legale/problemelor juridice cu care este sesizat sau pe care le initiaza, la nivelul birourilor/compartimentelor/serviciilor Regiei;
Susţine interesele si apara drepturile R.A.S.P. Ploiesti, conform legii, în fata instanţelelor de judecată sau celor de arbitraj, in cauzele în care este implicata aceasta;
Reprezinta R.A.S.P. Ploiesti, pe bază de delegare/imputernicire, în domeniile proprii de activitate în faţa instanţelor judecătoreşti, arbitrale, a altor organe jurisdicţionale, organe ale puterii sau administraţiei de stat, organe de urmărire penală, cabinete notariale, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, protejand drepturile şi interesele Regiei, în condiţiile legii;
Depune toate diligentele pentru protejarea intereselor Regiei in fata instantelor judecatoresti, in exercitarea atributiilor de reprezentare a interesului R.A.S.P. Ploiesti , in conformitate cu legislatia in vigoare;
Raspunde de legalitatea avizelor date asupra măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Regiei, precum si de legalitatea punctelor de vedere exprimate in scris în legatura cu aspectele legale asupra carora este sesizat/se autosesizeaza;
Promoveaza, cu avizul conducerii, cereri de chemare in judecata si alte cereri solicitate si justificate cu acte de personalul/responsabilii de procese din cadrul compartimentelor/birourilor/serviciilor;
Semnalează eventualele deficienţe in aplicarea dispozitiilor legale constatate în activitatea desfasurata de R.A.S.P si propune măsuri de remediere şi prevenire a unor astfel de deficienţe;
Realizeaza orice lucrari cu caracter juridic rezultate din acte normative sau dispuse de conducerea Regiei;
Verifica indeplinirea recomandarilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori,  in domeniul propriu de activitate;
Asigura confidentialitatea informatiilor juridice care au caracter secret;

Urmareste respectarea principiilor si procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
Asigura planificarea anuala de achizitii si organizarea procedurilor de achizitie publica pentru bunuri/servicii/lucrari, analiza de oferta, in conformitate cu prevederile legale si face propunerile de validare a rezultatelor;
Asigura eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
Intocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit, pe toata durata in care contractul produce efecte juridice;
Dupa incheierea contractelor de achizitie publica intocmeste rapoartele, fisele si documentele care trebuie Inaintate la A.N.R.M.A.P., Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice;
Asigura analiza si monitorizarea derularii proceselor de achizitii, propune masuri de imbunatatire;
Asigura urmarirea derularii contractelor (constituirea garantiei de buna executie, intrarea in efectivitate, indeplinirea obligatiilor asumate si receptii partiale, receptia finala si restituirea garantiei).

Tarife Vidanjare

R.A.S.P. Ploiesti, prin Serviciul Apa Canal, va ofera servicii de vidanjare profesionale la pret avantajos.

 

Tarif pentru prestatie in municipiul Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:           193,28 lei fara TVA            230 lei cu TVA*           

Tarif pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:          260,50 lei fara TVA           310,00 lei cu TVA*

Tariful pentru vidanjare aprobat corespunde unei prestatii reprezentand vidanjarea a 6 mc, conform capacitatii autovidanjei. Orice depasire a volumului de 6 mc reprezinta noi prestatii facturabile. (chiar si cele mai mici decat capacitatea vidanjei)

* Conform hotararii Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 7/12.04.2018 privind actualizarea tarifului pentru activitatea de vidanjare
    Conform Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

Persoana de contact: Constanta Licu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Persoana de contact: Sorin Fieraru
Telefon:
 0747-326469

Tarife repartitoare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire.

Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA

Tarif serviciu de repartizare a costurilor:

  • 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati;
  • 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari;
  • 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate.


* Manopera de instalare include deplasare, montaj, prelevare date instalatie de incalzire si amplasare, sigilare repartitor.
** Tarife aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 10/17.09.2015 si in conformitate cu Legea nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

 Persoane de contact: Madalina Toma, George Burlacu
Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizare [at] rasp.ro


Sesizari On-line