Documente

Alte documente

 Raport cu privire la activitatea de conducere executiva - aferent trimestrului I - 2018
 
Raport cu privire la activitatea de conducere executiva - aferent trimestrului al IV-lea
Declaratie Directorului RASP Ploiesti ai angajamentul managementului privind politica in domeniul calitatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii ocupationale
Raport cu privire la activitatea de conducere executiva - aferent trimestrului al III-lea
Raport semestrul I 2017 al Consiliului de Administratie
Raport cu privire la activitatea de conducere executiva - aferent trimestrului al II-lea
Bilant - semestrul 1 al anului 2017
HCL nr. 144 privind aprobarea situatiilor financiare
Hotararea nr. 5 a Consiliului de Administratie din data de 08.05.2017
Raport privind activitatea de conducere executiva
Declaratie privind intocmirea situatiilor financiare anuale
Balanta contabila
Situatii financiare incheiate la data 31.12.2016. Note explicative
Raportul anual al administratorilor RASP Ploiesti
Raport privind remuneratiile si alte beneficii acordate administratorilor si directorilor in anul 2016
Raportul auditorului independent
Raport privind activitatea de conducere executiva
Raport anual privind activitatea desfasurata de RASP pe anul 2016
Codul de etica al administratorilor RASP Ploiesti
Declaratia Directorului RASP Ploiesti si angajamentul managementului privind politica in domeniul calitatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii ocupationale
 
Activitatea executiva a directorului RASP Ploiesti pentru trimestrul al IV lea 2016
Activitatea executiva a directorului RASP Ploiesti pentru trimestrul al III lea 2016
Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2017
Activitatea executiva a directorului RASP Ploiesti pentru trimestrul al II lea 2016
Raportare contabila semestrul I
Raport semestrul I al Consiliului de Administratie
Activitatea executiva a directorului RASP Ploiesti pentru trimestrul I 2016
 
Raport anual cu privire la activitatea executiva a directorului RASP Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
Raport anual privind activitatea desfasurata de RASP in anul 2015
Raport suplimentar de analiza financiara al auditorului financiar (aferent anului 2015)
Raportul auditorului independent (aferent anului 2015)
Situatii financiare (aferente anului 2015)
Raport anual privind activitatea desfasurata de RASP in anul 2015
Raportare contabila (aferente sem. 1 din anul 2015)
 
Situatii financiare (aferente anului 2014)
Raportul auditorului independent (aferent anului 2014)
HCL nr. 176 privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014 ale RASP Ploiesti
Raportare contabila (aferenta sem. 1 din anul 2014)
Raport anual privind activitatea desfasurata de RASP in anul 2014
 
Bilant 2013
Raportare contabila (aferenta sem. 1 din anul 2013)
Situatii financiare (aferente anului 2013)
Raportul auditorului independent (aferent anului 2013)
Raport anual privind activitatea desfasurata de RASP in anul 2013
 
Hotararea nr. 209 din 30.05.2013 privind situatia financiara a RASP Ploiesti (la 31.12.2012)
Situatie financiara anuala (la 31.12.2012)
Situatie financiara la data de 30.06.2012
Raport auditor independente la data de 24.04.2012

Tarife Vidanjare

R.A.S.P. Ploiesti, prin Serviciul Apa Canal, va ofera servicii de vidanjare profesionale la pret avantajos.

 

Tarif pentru prestatie in municipiul Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:           193,28 lei fara TVA            230 lei cu TVA*           

Tarif pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:          260,50 lei fara TVA           310,00 lei cu TVA*

Tariful pentru vidanjare aprobat corespunde unei prestatii reprezentand vidanjarea a 6 mc, conform capacitatii autovidanjei. Orice depasire a volumului de 6 mc reprezinta noi prestatii facturabile. (chiar si cele mai mici decat capacitatea vidanjei)

* Conform hotararii Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 7/12.04.2018 privind actualizarea tarifului pentru activitatea de vidanjare
    Conform Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

Persoana de contact: Constanta Licu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Persoana de contact: Sorin Fieraru
Telefon:
 0747-326469

Tarife repartitoare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire.

Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA

Tarif serviciu de repartizare a costurilor:

  • 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati;
  • 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari;
  • 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate.


* Manopera de instalare include deplasare, montaj, prelevare date instalatie de incalzire si amplasare, sigilare repartitor.
** Tarife aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 10/17.09.2015 si in conformitate cu Legea nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

 Persoane de contact: Madalina Toma, George Burlacu
Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizare [at] rasp.ro


Sesizari On-line