Serviciul Apa-Canal

Legislatie aplicabila

- Hotarâre Consiliu Local nr. 62/31.03.2017 privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari si a programului de investiţii prioritar obligatie concesionar pentru anul 2017 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si  de canalizare
- Hotarâre Consiliu Local nr.320/21.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Municipiul Ploiesti;
- HOTĂRÂRE nr. 350 din 29 septembrie 2014 privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si de canalizare
- Hotarâre Consiliu Local nr.133 din 23.04.2015 – privind aprobarea programului de investitii Fond de lucrari si a programului de investitii Fond prioritar obligatie Concesionar pentru anul 2015 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
 

- Legea nr. 51 din 08.03.2006 (republicata) serviciilor comunitare de utilitati publice;

 - Legea nr. 241 din 22.06.2006 (republicata) serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
- HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL Nr. 302 din 18 decembrie 2006 privind schimbarea denumirii Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti în Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti,
completarea obiectului de activitate al acesteia cu activitatea de colectare si tratare ape uzate si preluarea in administrare a statiei de epurare a Municipiului Ploiesti, aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal ale Regiei Autonome de Servicii Publice

- Hotarare de Guvern nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

- HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL Nr. 227 din 28 iulie 2009 privind actualizarea tarifului de epurare ape uzate in Mun. Ploiesti
- Hotarare Guvern nr.188 din 28.02.2002 (actualizata) pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;
- Hotarare Guvern nr.149 din 20 februarie 2002 privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apa in municipiul Ploiesti – modificata si completata de Hotararea nr. 1643 din 22 noiembrie 2006

- Ordinul A.N.R.S.C nr. 88 din 20 martie 2007, pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

- Ordinul A.N.R.S.C nr. 89 din 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini –cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
- ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor
-ORDIN nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
- HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL Nr. 164 din 31 mai 2011 privind modificarea si completarea HCL 90/2010
- HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL Nr. 90 din 31 martie 2010 privind modificarea si completarea HCL 320/21.12.2007
- HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL Nr. 16 din 31 ianuarie 2011 privind modificarea si completarea HCL 320/21.12.2007

Tarife Vidanjare

R.A.S.P. Ploiesti, prin Serviciul Apa Canal, va ofera servicii de vidanjare profesionale la pret avantajos.

 

Tarif pentru prestatie in municipiul Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:           193,28 lei fara TVA            230 lei cu TVA*           

Tarif pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:          260,50 lei fara TVA           310,00 lei cu TVA*

Tariful pentru vidanjare aprobat corespunde unei prestatii reprezentand vidanjarea a 6 mc, conform capacitatii autovidanjei. Orice depasire a volumului de 6 mc reprezinta noi prestatii facturabile. (chiar si cele mai mici decat capacitatea vidanjei)

* Conform hotararii Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 7/12.04.2018 privind actualizarea tarifului pentru activitatea de vidanjare
    Conform Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

Persoana de contact: Constanta Licu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Persoana de contact: Sorin Fieraru
Telefon:
 0747-326469

Tarife repartitoare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire.

Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA

Tarif serviciu de repartizare a costurilor:

  • 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati;
  • 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari;
  • 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate.


* Manopera de instalare include deplasare, montaj, prelevare date instalatie de incalzire si amplasare, sigilare repartitor.
** Tarife aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 10/17.09.2015 si in conformitate cu Legea nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

 Persoane de contact: Madalina Toma, George Burlacu
Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizare [at] rasp.ro


Sesizari On-line