Serviciul Apa-Canal

Activitati specifice

Serviciul Apa Canal asigura relatia cu publicul prin sistemul de primire a solicitarilor, sesizarilor si reclamatiilor scrise la Registratura R.A.S.P. si  asigura consultanta pentru cetateni prin acordarea de audiente zilnice la Serviciul Apa Canal sau audiente saptamanale la conducerea R.A.S.P.

Serviciul Apa Canal primeste in regim controlat sesizarile de la cetateni,agenti economici sau institutii publice, referitoare la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, le analizeaza si verifica in teren individual sau impreuna cu operatorul apa canal si formuleaza raspunsuri in termenul legal prevazut de legislatia in vigoare.

Pentru serviciile mentionate mai jos, solicitantul se va adresa operatorului S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L. la sediul din Ploiesti, str. Bobalna nr. 10, Biroul Relatii cu Clientii de unde va primi un formular de cerere pentru fiecare tip de solicitare:

 

Incheiere contract de alimentare cu apa si preluarea apelor uzate (persoane fizice, persoane juridice, asociatii de proprietari), schimbarea adresei de facturare;
Executarea unui bransament apa/ de racord canal;
Executarea unei separatii tehnice;
Eliberarea acordului de constituire a asociatiei de proprietari;
Programare in audienta;
Modificare de contract;
Rebransare;
Montare de contor;
Aviz amplasament;
Rezilierea contractului (persoane fizice, persoane juridice persoane juridice);
Explicatii privind factura, consumul de apa, informatii despre tarife;
Verificarea metrologica a contorului.

Solicitarile/sesizarile scrise adresate conducerii R.A.S.P., pot fi depuse la Registratura R.A.S.P. zilnic, in intervalul programului de lucru zilnic: luni - joi, in intervalul 08:00 - 16:30, vineri in intervalul 08:00 - 14:00. Programarile pentru audiente la conducerea R.A.S.P. se fac  la Secretariatul R.A.S.P.

    • Serviciul Apa Canal monitorizeaza si urmareste derularea contractului de concesiune incheiat cu operatorul  serviciului  public apa-canal si a modului in care sunt respectate prevederile regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si a contractelor de furnizare-prestare incheiate intre operator si utilizatori.
    • Serviciul Apa Canal coordoneaza prin Biroul Epurare Ape Uzate activitatea, monitorizeaza si asigura functionarea  actualei statii de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiesti

Tarife Vidanjare

R.A.S.P. Ploiesti, prin Serviciul Apa Canal, va ofera servicii de vidanjare profesionale la pret avantajos.

 

Tarif pentru prestatie in municipiul Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:           193,28 lei fara TVA            230 lei cu TVA*           

Tarif pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:          260,50 lei fara TVA           310,00 lei cu TVA*

Tariful pentru vidanjare aprobat corespunde unei prestatii reprezentand vidanjarea a 6 mc, conform capacitatii autovidanjei. Orice depasire a volumului de 6 mc reprezinta noi prestatii facturabile. (chiar si cele mai mici decat capacitatea vidanjei)

* Conform hotararii Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 7/12.04.2018 privind actualizarea tarifului pentru activitatea de vidanjare
    Conform Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

Persoana de contact: Constanta Licu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Persoana de contact: Sorin Fieraru
Telefon:
 0747-326469

Tarife repartitoare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire.

Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA

Tarif serviciu de repartizare a costurilor:

  • 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati;
  • 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari;
  • 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate.


* Manopera de instalare include deplasare, montaj, prelevare date instalatie de incalzire si amplasare, sigilare repartitor.
** Tarife aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 10/17.09.2015 si in conformitate cu Legea nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

 Persoane de contact: Madalina Toma, George Burlacu
Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizare [at] rasp.ro


Sesizari On-line