Serviciul Apa-Canal

Biroul Epurare Ape Uzate - Obiective

 • coordonarea, controlul si monitorizarea activitatii de exploatare a statiei de epurare municipale in regim de continuitate, asigurarea  functionarii si intretinerea instalatiilor, constructiilor, utilajelor si echipamentelor aferente;
 • asigurararea activitatii de epurare a apelor uzate si evacuare a apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerintelor legale in vigoare.
 • organizarea, coordonarea si monitorizarea derularii activităţii în sistemul de tratare a apelor uzate la parametrii calitativi şi cantitativi conform cerinţelor din actele de reglementare;
 • asigurarea si urmarirea permanenta privind:
  • respectarea cerintelor de licentiere si autorizare; 
  • respectarea prevederilor Protocolului privind preluarea patrimoniului si a Conventiei privind deversarea apelor uzate din reţeaua publică de canalizare a municipiului Ploieşti;
 • urmarirea  si  elaborarea documentatiei aferente pentru obtinerea autorizatiilor si contractelor necesare pentru  administrarea patrimoniului statiei de epurare;
 • monitorizarea derularii contractelor incheiate in scopul colectării şi epurării apelor uzate si administrarea STEP; 
 • elaborarea, modificarea şi actualizarea Regulamentul de exploatare al STEP si verificarea aplicării acestuia;
 • intocmirea bazelor de date necesare monitorizarii si gestionarii calitatii apei epurate;
 • organizarea colectarii reziduurilor retinute de gratarele statiei si transportul lor la rampa ecologica a orasului;
 • asigurarea depozitarii, evacuarii si valorificarii namolului provenit din procesul de epurare;
 • monitorizarea cantitativa a deversarilor produselor rezultate din vidanjare;
 • colaboreaza permanent cu Biroul Dispecerat Sesizari si Relatii Publice prin identificarea sesizarilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea solutionarii operative si monitorizarea rezolvarii acestora.

 

Servicii de vidanjare ape uzate

- executa  operatiuni de vidanjare ale puturilor absorbante la populatie si agenti economici.

Tarife Vidanjare

R.A.S.P. Ploiesti, prin Serviciul Apa Canal, va ofera servicii de vidanjare profesionale la pret avantajos.

 

Tarif pentru prestatie in municipiul Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:           193,28 lei fara TVA            230 lei cu TVA*           

Tarif pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:          260,50 lei fara TVA           310,00 lei cu TVA*

Tariful pentru vidanjare aprobat corespunde unei prestatii reprezentand vidanjarea a 6 mc, conform capacitatii autovidanjei. Orice depasire a volumului de 6 mc reprezinta noi prestatii facturabile. (chiar si cele mai mici decat capacitatea vidanjei)

* Conform hotararii Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 7/12.04.2018 privind actualizarea tarifului pentru activitatea de vidanjare
    Conform Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

Persoana de contact: Constanta Licu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Persoana de contact: Sorin Fieraru
Telefon:
 0747-326469

Tarife repartitoare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire.

Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA

Tarif serviciu de repartizare a costurilor:

 • 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati;
 • 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari;
 • 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate.


* Manopera de instalare include deplasare, montaj, prelevare date instalatie de incalzire si amplasare, sigilare repartitor.
** Tarife aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 10/17.09.2015 si in conformitate cu Legea nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

 Persoane de contact: Madalina Toma, George Burlacu
Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizare [at] rasp.ro


Sesizari On-line